Monter Embutits

cat

Tota la web Productes
Anar

Seleccioni un producte del lineal

VEURE TAULA D'AL·LÈRGENS
TAULA D'AL·LÈRGENSX
No conté al.lèrgens, d'acord amb la llista del Reglament 1169/2011 Conté: Gluten i cereals que contenen gluten
Conté: Mol · luscs i productes a base de mol · luscs Conté: Tramussos i productes a base de tramussos
Conté: Anhídrid sulfurós i sulfits en cc> 10 mg / kg Conté: Mostassa i productes derivats
Conté: Grans de sèsam i productes a base de sèsam Conté: Api i productes derivats
Conté: Fruits de closca Conté: Llet i derivats (inclosa la lactosa)
Conté: Soja i productes a base de soja Conté: Cacauets i productes a base de cacauets
Conté: Peix i productes a base de peix Conté: Ous i productes a base d'ou
Conté: Crustacis i productes a base de crustacis
Copyright 2017 Embutidos Monter S.L.U.